Chuyên phân phối sỉ thẻ nhớ

ĐIỆN THOẠI VÔ ÂU : Chuyên phân phối sỉ thẻ nhớ

ĐỊA CHỈ 1: 276 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, F17, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH
ĐỊA CHỈ 2: 271 HUỲNH VIỆT THANH, KP3, TT VĨNH HƯNG, LONG AN.

ĐT : 0932-776-289 (ZALO) - Mr.VY

0936-277-817 (ZALO)- Ms. HOA

WEBSITE:  dienthoaivoau.com.vn - linhkienvoau.com - simvoau.com - dienthoaichuachay.com - phanphoisilinhkien.com - giasilinhkiendienthoai.com-voau.com.vn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[IMG]

Thẻ nhớ điện thoại, new 90-95%, dùng bình thường, không lỗi, lỗi đổi.

THẺ NHỚ 256MB : 15k

THẺ NHỚ 512MB : 30k

THẺ NHỚ 1GB : 35k

THẺ NHỚ 2GB : 40k

THẺ NHỚ 4GB : 45k

THẺ NHỚ 8GB : 65k

THẺ NHỚ 16GB : 75k

* CÁCH THỨC THANH TOÁN :

CÁCH 1 : QUÝ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP TỚI CỬA HÀNG LẤY VÀ THANH TOÁN

 ĐIỆN THOẠI VÔ ÂU

 ĐỊA CHỈ 1 : 276 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, F17, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH

 ĐỊA CHỈ 2 : 271 HUỲNH VIỆT THANH, KP 3, TT VĨNH HƯNG, LONG AN

 ĐT : 0932-776-289 (ZALO) - Mr.VY

0936-277-817 (ZALO)- Ms. HOA

WEBSITE:  dienthoaivoau.com.vn - linhkienvoau.com - simvoau.com - dienthoaichuachay.com - phanphoisilinhkien.com - giasilinhkiendienthoai.com-voau.com.vn

 CÁCH 2 : Đặt hàng-chuyển khoản-nhận hàng. 

Quý khách vui lòng đặt hàng trước qua Zalo trước khi qua để khỏi mất công đợi nha. Ship free cho hóa đơn 3 triệu trở lên khu vực Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Q10, Q11. 

 Sau khi chuyển khoản, quý khách hàng vui lòng nhắn tin vô sđt 0932-776-289 (Zalo) hoặc 0936-277-817 (Zalo) báo đã chuyển nha. 

 

[IMG]

 

 - thẻ nhớ, cung cấp thẻ nhớ, cung cấp sỉ thẻ nhớ, phân phối thẻ nhớ phân phối sỉ thẻ nhớ, bán sỉ thẻ nhớ, bán buôn thẻ nhớ, bỏ sỉ thẻ nhớ, giá sỉ thẻ nhớ, thẻ nhớ giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ

 - thẻ nhớ điện thoại, cung cấp thẻ nhớ điện thoại, cung cấp sỉ thẻ nhớ điện thoại, phân phối thẻ nhớ điện thoại, phân phối sỉ thẻ nhớ điện thoại, bán sỉ thẻ nhớ điện thoại, bán buôn thẻ nhớ điện thoại, bỏ sỉ thẻ nhớ điện thoại, giá sỉ thẻ nhớ điện thoại, pin thẻ nhớ điện thoại giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ điện thoại

 - thẻ nhớ 512Mb, cung cấp thẻ nhớ 512Mb, cung cấp sỉ thẻ nhớ 512Mb, phân phối thẻ nhớ 512Mb, phân phối sỉ thẻ nhớ 512Mb, bán sỉ thẻ nhớ 512Mb, bán buôn thẻ nhớ 512Mb, bỏ sỉ thẻ nhớ 512Mb, giá sỉ thẻ nhớ 512Mb, thẻ nhớ 512Mb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ 512Mb

 - thẻ nhớ điện thoại 512Mb, cung cấp thẻ nhớ điện thoại 512Mb, cung cấp sỉ thẻ nhớ  điện thoại 512Mb, phân phối thẻ nhớ điện thoại 512Mb, phân phối sỉ thẻ nhớ  điện thoại 512Mb, bán sỉ thẻ nhớ điện thoại 512Mb, bán buôn thẻ nhớ  điện thoại 512Mb, bỏ sỉ thẻ nhớ điện thoại 512Mb, giá sỉ thẻ nhớ điện thoại 512Mb, thẻ nhớ điện thoại 512Mb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ điện thoại 512Mb

 - thẻ nhớ 1Gb, cung cấp thẻ nhớ 1Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ 1Gb, phân phối thẻ nhớ 1Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ 1Gb, bán sỉ thẻ nhớ 1Gb, bán buôn thẻ nhớ 1Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ 1Gb, giá sỉ thẻ nhớ 1Gb, thẻ nhớ 1Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ 1Gb

  - thẻ nhớ điện thoại 1Gb, cung cấp thẻ nhớ điện thoại 1Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ  điện thoại 1Gb, phân phối thẻ nhớ điện thoại 1Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ  điện thoại 1Gb, bán sỉ thẻ nhớ điện thoại 1Gb, bán buôn thẻ nhớ  điện thoại 1Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ điện thoại 1Gb, giá sỉ thẻ nhớ điện thoại 1Gb, thẻ nhớ điện thoại 1Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ điện thoại 1Gb

 - thẻ nhớ 2Gb, cung cấp thẻ nhớ 2Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ 2Gb, phân phối thẻ nhớ 2Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ 2Gb, bán sỉ thẻ nhớ 2Gb, bán buôn thẻ nhớ 2Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ 2Gb, giá sỉ thẻ nhớ 2Gb, thẻ nhớ 2Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ 2Gb

 - thẻ nhớ điện thoại 2Gb, cung cấp thẻ nhớ điện thoại 2Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ  điện thoại 2Gb, phân phối thẻ nhớ điện thoại 2Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ  điện thoại 2Gb, bán sỉ thẻ nhớ điện thoại 2Gb, bán buôn thẻ nhớ  điện thoại 2Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ điện thoại 2Gb, giá sỉ thẻ nhớ điện thoại 2Gb, thẻ nhớ điện thoại 2Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ điện thoại 2Gb

- thẻ nhớ 4Gb, cung cấp thẻ nhớ 4Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ 4Gb, phân phối thẻ nhớ 4Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ 4Gb, bán sỉ thẻ nhớ 4Gb, bán buôn thẻ nhớ 4Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ 4Gb, giá sỉ thẻ nhớ 4Gb, thẻ nhớ 4Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ 4Gb

 - thẻ nhớ điện thoại 4Gb, cung cấp thẻ nhớ điện thoại 4Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ  điện thoại 4Gb, phân phối thẻ nhớ điện thoại 4Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ  điện thoại 4Gb, bán sỉ thẻ nhớ điện thoại 4Gb, bán buôn thẻ nhớ  điện thoại 4Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ điện thoại 4Gb, giá sỉ thẻ nhớ điện thoại 4Gb, thẻ nhớ điện thoại 4Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ điện thoại 4Gb

- thẻ nhớ 8Gb, cung cấp thẻ nhớ 8Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ 8Gb, phân phối thẻ nhớ 8gb, phân phối sỉ thẻ nhớ 8Gb, bán sỉ thẻ nhớ 8Gb, bán buôn thẻ nhớ 8Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ 8Gb, giá sỉ thẻ nhớ 8Gb, thẻ nhớ 8Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ 8Gb

 - thẻ nhớ điện thoại 8Gb, cung cấp thẻ nhớ điện thoại 8Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ  điện thoại 8Gb, phân phối thẻ nhớ điện thoại 8Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ  điện thoại 8Gb, bán sỉ thẻ nhớ điện thoại 8Gb, bán buôn thẻ nhớ  điện thoại 8Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ điện thoại 8Gb, giá sỉ thẻ nhớ điện thoại 8Gb, thẻ nhớ điện thoại 8Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ điện thoại 8Gb

- thẻ nhớ 16Gb, cung cấp thẻ nhớ 16Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ 16Gb, phân phối thẻ nhớ 16Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ 16Gb, bán sỉ thẻ nhớ 16Gb, bán buôn thẻ nhớ 16Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ 16Gb, giá sỉ thẻ nhớ 16Gb, thẻ nhớ 16Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ 16Gb

 - thẻ nhớ điện thoại 16Gb, cung cấp thẻ nhớ điện thoại 16Gb, cung cấp sỉ thẻ nhớ điện thoại 16Gb, phân phối thẻ nhớ điện thoại 16Gb, phân phối sỉ thẻ nhớ  điện thoại 16Gb, bán sỉ thẻ nhớ điện thoại 16Gb, bán buôn thẻ nhớ  điện thoại 16Gb, bỏ sỉ thẻ nhớ điện thoại 16Gb, giá sỉ thẻ nhớ điện thoại 16Gb, thẻ nhớ điện thoại 16Gb giá sỉ, giao sỉ thẻ nhớ điện thoại 16Gb

 

 

 

 

 

Coppyright © 2016 Vô Âu. All Rights Reserved.

>> Sim Vô Âu >> Link kiện Vô Âu >> Điện thoại Vô Âu >> Sim Vô Âu >> Điện thoại Vô Âu >> Link kiện Vô Âu >> Sim Vô Âu >> Link kiện Vô Âu >> Điện thoại Vô Âu

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Vy 0932-776-289 (Zalo)

Ms.Hoa 0936-277-817 (Zalo)

backtop
news_detail